งานส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ “อาหารสีเขียวในฤดูฝน”

การนำพืชพรรณอาหารสัตว์หลากหลายชนิดมายุกต์ใช้กับการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ป่าในสวนสัตว์เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและที่สำคัญ สัตว์ป่าในสวนสัตว์ได้รับอาหารที่เป็นธรรมชาติ มีสุขภาพที่ดี

 • เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสร้างกิจกรรมให้แก่สัตว์ป่าของเรา
 • " ไก่ฟ้าสีทอง " ณ จุดงานไก่ฟ้า ชำเลืองตามองเมื่อเห็นว่ามี สิ่งของชนิดใหม่มาให้ลองสัม ผัส
 • " ไก่ฟ้าพญาลอ " แสดงพฤติกรรมไม่กล้าเข้าใกล ้ถาดต้นอ่อนข้าวสาลีที่ทีมงานเสริมให้เพื่อปรับเปลี่ยน สภาพแวดล้อม
 • " ไก่ฟ้าหน้าเขียว " เพศเมียเดินเฉียดไปมาใกล้ ๆ กับถาดต้นอ่อนข้าวสาลีเพื่อ พิสูจน์ก่อนว่าเจ้าแปลงเขียว ๆ นี่มันคืออะไรกันแน่ !!
 • " ไก่ฟ้าสีทอง " ก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้ได้แต่ ยืนมองอยู่ห่าง ๆ" นกหว้า " เพศเมีย กล้าที่จะเข้ามาสัมผัสใกล้ช ิดกับถาดต้นอ่อนข้าวสาลีเหม ือนแปลงหญ้าในธรรมชาติ
 • " เจ้าม้าลาย " ก็ชื่นชอบอาหารสีเขียวเหล่า นี้เช่นกัน
 • " ท่อนไม้เทียมเจาะรู " มีแกนกลางทำให้สามารถหมุนได ้ทีมงานได้ติดตั้งให้แก่ยีราฟโดยเฉพาะ
 • " ท่อนไม้เทียมเจาะรู " ยังได้เสริมใบมะขามเทศที่ยี ราฟชื่นชอบไว้ในท่อนไม้เทียมเพื่อให้ยีราฟได้กินอาหารในรูปแบบที่แปลกใหม่ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว 
 • " น้องน้ำเพชร " ยีราฟสาวแห่งส่วนแสดงทุ่งหญ้าแอฟริกาสะวันนาเริ่มมีพฤต ิกรรมสงสัยหลังจากนั้นได้เชื้อเชิญ 
 • " เจ้าจ่าย "เพศผู้(ขวา), " น้องน้ำหวาน " ยีราฟสาว(กลาง) และเพื่อน ๆ ในส่วนแสดงแอฟริกาสะวันนามา ช่วยกันดูหน่อยมันคืออะไร ?
 • ก่อนหน้านั้นที่ " เจ้าจ่าย " ให้ความสนใจแต่ยอดใบมะขามอ่อนเจ้า 
 • " ซูดี้ "เพศผู้ ส่วน " ขนุน " และ " สมศรี " แรดขาวเพศเมียกำลังทดลองการ กินอาหารรูปแบบใหม่

Many kinds of plants that are the natural food of the animals. We design the feeding techniques that the animals can get more trace element and spend more time to eat. These result lead them to be healthy.