งานส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ "ที่นี่หุบเสือป่า Cat Complex "

งานส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวัสดีครับ ภูมิใจนำเสนอกิจกรรม " ที่นี่หุบเสือป่า Cat Complex ” กิจกรรมที่สร้างสรรค์ และมีประโยชน์กับสัตว์ป่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทีมงานยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานตลอดมาเฉกเช่น กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้กับเสือชนิดต่าง ๆ ในหุบเสือป่า อาทิ

  • เสือจากัวร์ มีพฤติกรรมนอนแบบเดิม ๆ ในระหว่างวัน ซึ่งทางทีมงานต้องออกแบบกิจ กรรมที่เหมาะสมให้กับเสือจา กัวร์
  • เสือโคร่งขาว จ้องมองผ่านกระจกในส่วนแสดง
  • แมวป่าหัวแบน หนึ่งในสัตว์ป่าชนิดที่ใกล้ สูญพันธุ์
  • เมื่อสัตว์หลายชนิดเริ่มมีพ ฤติกรรม แสดงความเบื่อหน่าย ทำซ้ำ หรือนอนเป็นส่วนใหญ่ ฯลฯ ทีมงานจึงได้จัดกิจกรรม เสริมลูกตุ้มเชือกแต้มกลิ่น น้ำปลาเข้าไปกระตุ้นให้สัตว ์เหล่านั้น
  • เสือจากัวร์ดำ กำลังขย้ำตุ๊กตากระสอบที่สอ ดไส้สมุนไพรไทย ที่มีกลิ่นฉุนที่แปลกใหม่
  • หลังจากติดตั้งลูกตุ้มเชือก ให้ " แมวป่าหัวแบน " ก็เดินวนเวียนกล้า ๆ กลัว ๆ และสุดท้ายก็เข้าไปกัด ดม และสเปรย์ ( ฉี่ ) ใส่ลูกตุ้มเชือก
  • " เสือปลา " ตอบสนองต่อลูกตุ้มเชือกโดยก ารกัด ตะปบ ด้วยเช่นกัน
  • " เสือจากัวร์ " กระโดดขึ้นบนขอนไม้พร้อมกับ กัดตุ๊กตาระสอบ
The enrichment staff design to make furnitures or toys to stimulate the behavior of the animals in captivities, especially the big cats