ลูกค้าเอไอเอส รับส่วนลดค่าผ่านประตู 50% รับสิทธิ์กด *545*152# โทรออก


รับสิทธิ์กด *545*152# โทรออก

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
  • 1 หมายเลข/2 สิทธิ์/1 เดือน
  • จำนวนจำกัด 5,000 สิทธิ์/เดือน
  • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าเอไอเอส ที่มียอดค่าใช้โทรศัพท์เฉลี่ย 300 บาท/เดือนขึ้นไป
  • กรุณาแสดงข้อความในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านก่อนรับสิทธิ์ และไม่สามารถรับสิทธิ์ได้จากการแสดงภาพบันทึกสิทธิ์บนหน้าจอโทรศัพท์
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรโมทชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดยาว