เปิดส่วนแสดงใหม่ Forest of Asia สร้างมิติการเที่ยวชมพร้อมสาระความรู้ไปพร้อมๆกัน


     ในวันนี้ 10 สิงหาคม 2560 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดส่วนแสดงใหม่ Forest of Asia สร้างมิติการชมสัตว์นับสิบชนิด หลากหลายสายพันธุ์ ท่ามกลางความร่มรื่นธรรมชาติของป่าจริง สอดแทรกสาระความรู้ครบถ้วน โดยมี นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมผู้ร่วมงานและเด็กนักเรียนนับร้อยคน

     นายเบญจพล นาคประเสริฐ กล่าวว่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียวถือเป็นอีกหนึ่งสวนสัตว์ในด้านการจัดการอย่างมีระดับ เป็นสวนสัตว์ต้นแบบขององค์การสวนสัตว์และเป็นสวนสัตว์มาตรฐาน ที่มีระบบการดูแลที่ดี ตอบโจทย์ในด้านการดูแลสัตว์ ด้านการบริการ และสิ่งแวดล้อมภายในสวนสัตว์ได้อย่างครอบคลุม เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ส่วนแสดง Forest Of Asia แห่งใหม่นี้ จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการสร้างฐานการเรียนรู้ในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าไปพร้อมๆกัน รวมถึงยังเป็นส่วนแสดงที่ได้รับการออกแบบให้มีเอกลักษณ์รูปแบบการชมแบบใหม่ หลากหลายมิติมุมมอง ท่ามกลางป่าธรรมชาติที่ร่มรื่นสวยงามผสานอย่างลงตัวกับสัตว์ป่าชนิดต่างๆ จากหลายประเทศในเอเชีย

     นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว รักษาการผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า "Forest of Asia” โดยมี แนวคิดจากการต่อยอดการจัดสรร ส่วนแสดงต่างๆภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ให้มีศักยภาพและยกระดับคุณภาพการจัดการสวนสัตว์และสัตว์ป่าเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสากล นำความรู้เรื่องป่าและสัตว์ป่ามาแสดงในพื้นที่เดียวกันเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับสาระความรู้และเกิดความตระหนักในการรักษาป่าและสัตว์ป่าไปพร้อมกัน

     มีสัตว์ที่นำมาจัดแสดง ในที่นี้ จำนวน 45 ตัว จากสัตว์ป่า 13 ชนิดพันธุ์ ได้แก่ ค่างห้าสี 8 ตัว ,พญากระรอกดำ 2 ตัว ,เลียงผาแข้งแดง 2 ตัว ,หมาไม้ 2 ตัว ,ไก่ฟ้าพญาลอ 2 ตัว ,ไก่ฟ้าหลังขาว 2 ตัว ,เก้งธรรมดาและเก้งเผือก 3 ตัว ,ไก่ฟ้า 2 ตัว ,จระเข้ 6 ตัว และ ตะโขง 6 ตัว ซึ่งตะโขงทั้ง 6 ตัวนี้ พลเรือตรีไชยชนะ อาทมาท เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบให้ไว้เป็นประโยชน์สำหรับสวนสัตว์ต่อไป

     นอกจากสัตว์เหล่านี้แล้ว ในพื้นที่เดียวกันยังจัดให้มีเรื่องราวน่าสนใจของป่าไม้ชนิดต่างๆ อาทิ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ฯลฯ ซึ่งเป็นป่าที่อาศัยของสัตว์ป่า รวมถึงพรรณไม้เดิมในธรรมชาติอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 038-318444
Twitter: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
Youtube: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo
Facebook: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo