งานส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ “เล่นดี ๆ มีอาหารออกมา”

     งานส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวัสดีครับ ภูมิใจนำเสนอกิจกรรม "เล่นดี ๆ มีอาหารออกมา ” การยืดระยะเวลากินอาหารของสัตว์เหล่านี้มีกลไกแบบง่าย ๆ โดยเมื่อสัตว์ทำกิจกรรมใด ๆ ก็ตามจะได้รับอาหารออกมาเป็นสิ่งตอบแทน เช่นกลิ้ง เขย่า และคุ้ยเขี่ย แต่ !! อุปกรณ์ถูกออกแบบมาให้สัตว์ใช้เวลาพอสมควร ดังนั้นสัตว์ก็จะแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติเพื่อพยายามเอาอาหารที่ถูกซ่อนไว้ออกมา
  • " พลายมงคล " ช้างเอเชียตัวใหญ่กำลังใช้ง วงจับเอาผลไม้ที่ถูกซ่อนอยู่ในโพรงไม้ชนิดแข็งแรงพิเศษกลิ้งไปกลิ้งมา เพื่อให้ผลไม้หลุดออกมา
  • เจ้า " เมียร์แคท " ใช้เท้าหน้าขุดคุ้ยในกระบอก เทียมที่เราซ่อนอาหารประจำว ันไว้ภายใน ทำให้ใช้เวลากับกิจกรรมนี้ค ่อนข้างนาน
  • สิงโตสายพันธุ์แอฟริกาเพศผู ้ ส่วนแสดงหุบเสือป่า กำลังออกกำลังและแสดงสัญชาติญาณกัดกระสอบยัดไส้อย่างหนักหน่วง
  • " นกกะรางหัวหงอก " กำลังจิกกินหนอนนกที่ถูกวาง ไว้บนอาหารประจำวันช่วยสร้างความแปลกใหม่ให้เหล่านกนานาชนิดในส่วนแสดงกรง นกใหญ่