งานส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์สวนสัตว์ “สมุนไพรไทยสารพัดประโยชน์ ”

     งานส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวัสดีครับ ภูมิใจนำเสนอกิจกรรม "สมุนไพรไทยสารพัดประโยชน์" เอกลักษณ์ของสุมนไพรไทยคือมีกลิ่นเฉพาะ และมีสรรพคุณหลายขนาน กลิ่นเหล่านี้จะไปกระตุ้นประสาทสัมผัสด้านการรับกลิ่นทำให้สัตว์เกิดความอยากรู้อยากเห็น สร้างความตื่นตัวแสดงถึงสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีของสัตว์ป่า อาทิ
  • เจ้าบอล "อุรังอุตัง" ใช้ฟันขูดกินเนื้อเยื่อของกิ่งมะรุมสมุนไพรพื้นบ้านของดีมีประโยชน์พร้อมโพสท่านายแบบทันทีที่เห็นกล้อง
  • เจ้าเชอรี่ "ชิมแปนซี" เพศเมียรีบคว้ากิ่งมะรุมทันทีแล้วไปแอบกินหลังพุ่มไม้
  • "ค่างห้าสี" ให้ความสนใจกับตะกร้าสมุนไพ รหลายชนิดรวมกันที่ส่งกลิ่น หอมตลบอบอวลทั่วส่วนแสดง ทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห ็นและเริ่มค้นหาที่มาของกลิ ่น
  • "แมวป่าหัวแบน" ใช้เวลา 10 นาทีเดินวนรอบต้นตำแยแมวเพื ่อสำรวจก่อนว่ามันคืออะไร? หลังจากนั้นก็เข้าไปทำเครื่ องหมายโดยการฉี่ใส่อย่างไม่ ลังเล!
  • "ลิงคาปูชิน" เร่งเข้ามาสำรวจหาที่มาของก ลิ่นสมุนไพรรวมในตะแกรง และใช้มือดึงเอาใบของสมุนไพ รออกมาดูทีละใบ
  • "แมวป่าคาราคัล" นอนกลิ้งและกัดแทะกองของต้นตำแยแมว
  • สมุนไพรพื้นบ้านของไทย มีหลากหลายชนิด
Fanpage: Animal Enrichment Khaokheowopenzoo
โทรศัพท์ 038 – 318444