สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกับโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา จัดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจรเปิดโลกแห่งการเรียนรู้

     วันนี้ (21 มิ.ย.) เวลา 09.30 น. นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมและควบคุมธุรกิจ โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และนางอมรรัตน์ ชัยขรรค์เมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 เปิดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร ณ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 1,600คน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย

     ภายในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ถึง 11 ฐานกิจกรรม อาทิ เช่น Zoo...พาเพลิน Khao Kheow มหาสนุก แฟนพันธุ์แท้...สัตว์ป่าสงวน เพื่อนช้าง..ยามยาก ทั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) พร้อมทั้งวิทยากรในฐานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เด็ก ๆ

     นายอรรถพร กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร หรือ Zoo Outreach Program เป็นความร่วมมือระหว่างโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นโปรแกรมการจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ คือสวนสัตว์ สู่การศึกษา โดยอาศัยความรู้ และประสบการณ์ของงานสวนสัตว์ฯ ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้จากตัวอย่างจริง

     โดยเฉพาะสัตว์มีชีวิต และสื่อการสอนต่างๆ ทั้งหมดคือความรู้ที่นำมามอบให้แก่นักเรียน และนักเรียนเองสามารถที่จะนำกิจกรรมเหล่านี้มาปรับใช้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และเทคโนโลยี ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ ศาสนาและวัฒนธรรม และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับสวนสัตว์ฯ คือเราเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมใกล้ๆ ตัว ทั้งเรื่องของสัตว์ป่า ระบบนิเวศต่างๆ เพราะถือว่า โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้ต่อไป

สอบถามรายละเอียดโทร 038-318444
FanPage: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo