สาธิตการให้อาหารแมวน้ำ

สาธิตการให้อาหารแมวน้ำ เพิ่มเพื่อน

รอบการแสดง

วันธรรมดา

วันหยุด

รอบแรก 11.00 น. 11.00 น.
รอบสอง 13.00 น. 13.00 น.
รอบสาม 15.00 น. 15.00 น.

*เวลาการโชว์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  • วันธรรมดา จันทร์ - ศุกร์
  • วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์