งานส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ป่า “ การตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอม ”

งานส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวัสดีครับ ^^>>>ภูมิใจนำเสนอกิจกรรม " การตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอม ”<<<วันนี้มาชมพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ของสัตว์น้อยใหญ่ เช่น อีเห็นหูด่างกับกองใบไม้แห้งแต้มกลิ่นน้ำปลา หงษ์ดำกรงนกใหญ่กับแหนน้ำสีเขียว เป็นต้น

โทรศัพท์: 038 – 318444
แฟนเพจ: Animal Enrichment สวนสัตว์เปิดเขาเขียว