INTO the JUNGLE

Journey to the Jungle เพิ่มเพื่อน

รอบการแสดง

วันธรรมดา

วันหยุด

รอบแรก 11.00 น. 11.00 น.
รอบสอง 13.10 น. 13.10 น.
รอบสาม 15.10 น. 15.10 น.

*เวลาการโชว์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  • วันธรรมดา จันทร์ - ศุกร์
  • วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์