การแสดงความสามารถของสัตว์

แสดงความสามารถสัตว์ เพิ่มเพื่อน

รอบการแสดง

วันธรรมดา

วันหยุด

รอบแรก 10.15 น. 10.15 น.
รอบสอง 12.15 น. 12.15 น.
รอบสาม 14.15 น. 14.15 น.
รอบสี่ - 16.00 น.

*เวลาการโชว์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  • วันธรรมดา จันทร์ - ศุกร์
  • วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์