การแสดงความสามารถของสัตว์

โชว์ช้างว่ายน้ำ เพิ่มเพื่อนFollow

รอบการแสดง

วันธรรมดา

วันหยุด

รอบแรก 10.15 น. 10.15 น.
รอบสอง 12.15 น. 12.15 น.
รอบสาม 14.15 น. 14.15 น.
รอบสี่ - 16.00 น.

*เวลาการโชว์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม