พาเหรดเพนกวิน

พาเหรดเพนกวิน เพิ่มเพื่อน

รอบการแสดง

วันธรรมดา

วันหยุด

รอบแรก 11.00 น. 11.00 น.
รอบสอง 14.30 น. 14.30 น.
รอบสาม - 16.00 น.

*เวลาการโชว์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  • วันธรรมดา จันทร์ - ศุกร์
  • วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์