สวนละมั่ง

บนพื้นที่ที่เป็นสนามหญ้ากว่า 3 ไร่ ของสวนละมั่งถูกออกแบบไว้สำหรับการเป็นสวนสัตว์เปิดที่นักท่องเที่ยวสามารถนำรถส่วนตัวเข้าไปชมสัตว์ภายในได้ หรือหากไม่สะดวกทางสวนสัตว์ยังมีบริการรถพ่วงที่จะนำท่านเข้าชมส่วนแสดงนี้ได้ จุดเด่นของส่วนแสดงละมั่งนี้คือ กิจกรรมการให้อาหารสัตว์ที่สวนสัตว์มีบริการอาหารสัตว์ไว้จำหน่ายเพื่อนำไปเลี้ยงละมั่ง พร้อมกับนักเที่ยวจะสามารถถ่ายรูปกับละมั่งได้อย่างใกล้ชิด ในส่วนแสดงละมั่งได้จัดบรรยากาศของสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น และมีที่นั่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยว จัดเป็นส่วนแสดงที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของส่วนแสดงที่มีอยู่ทั้งหมดของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 038-318-444
FanPage: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo

เพิ่มเพื่อน