บริการห้องพัก


ห้อง Type D (Deluxe)

 

 

 

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในที่พัก

กิจกรรมฟรีในบริเวณที่พัก

ราคา

สำรองที่พักและโอนเงิน

 • 1.ห้องน้ำในตัว

 • 2.เครื่องทำน้ำอุ่น

 • 3.เครื่องปรับอากาศ

 • 4.ระเบียงชมวิว

 • 5.โทรทัศน์

 • 6.ตู้เย็น

 • 1. เที่ยวชมสวนสัตวกลางวัน

 • 2. เที่ยวชมสวนสัตว์กลางคืน ในซาฟารี

 • 3. รับประทานอาหารเช้า

 • จ-พฤ 2,200 บาท

 • ศ-อา และวันหยุด 2,500 บาท

 • ชื่อบัญชี นายวงศภัค ปาลธนนันทกุล ธนาคารกรุงไทย

 • สาขาบางพระ ประเภท ออมทรัพย์

 • เลชที่บัญชี 985-0-84243-1

 • Tel : 038-318-444 ต่อ 750

 • FAX : 038-319-400

 • E-mail : kk_teepak@hotmail.com

 

ห้อง Type V (VIP)

 

สำหรับ 2 ท่าน   จำนวน 5 ห้อง VIP

สิ่งอำนวยความสะดวกในที่พัก

กิจกรรมฟรีในบริเวณที่พัก

ราคา

สำรองที่พักและโอนเงิน

 • 1.ห้องน้ำในตัว

 • 2.เครื่องทำน้ำอุ่น

 • 3.เครื่องปรับอากาศ

 • 4.โทรทัศน์

 • 5.ตู้เย็น

 • 1. เที่ยวชมสวนสัตวกลางวัน

 • 2. เที่ยวชมสวนสัตว์กลางคืน ในซาฟารี

 • 3. รับประทานอาหารเช้า

 • จ-พฤ 2,000 บาท

 • ศ-อา และวันหยุด 2,200 บาท

 • ชื่อบัญชี นายวงศภัค ปาลธนนันทกุล ธนาคารกรุงไทย

 • สาขาบางพระ ประเภท ออมทรัพย์

 • เลชที่บัญชี 985-0-84243-1

 • Tel : 038-318-444 ต่อ 750

 • FAX : 038-319-400

 • E-mail : kk_teepak@hotmail.com

 

ห้องสำหรับ 3 ท่าน

 

สำหรับ 3 ท่าน   จำนวน 10 ห้อง

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในที่พัก

กิจกรรมฟรีในบริเวณที่พัก

ราคา

สำรองที่พักและโอนเงิน

 • 1.ห้องน้ำในตัว

 • 2.เครื่องทำน้ำอุ่น

 • 3.เครื่องปรับอากาศ

 • 4.โทรทัศน์

 • 5.ตู้เย็น

 • 1. เที่ยวชมสวนสัตวกลางวัน

 • 2. เที่ยวชมสวนสัตว์กลางคืน ในซาฟารี

 • 3. รับประทานอาหารเช้า

 • จ-อา 1,800 บาท

 • ชื่อบัญชี นายวงศภัค ปาลธนนันทกุล ธนาคารกรุงไทย

 • สาขาบางพระ ประเภท ออมทรัพย์

 • เลชที่บัญชี 985-0-84243-1

 • Tel : 038-318-444 ต่อ 750

 • FAX : 038-319-400

 • E-mail : kk_teepak@hotmail.com

 

ห้อง Type S (Standard)

 

สำหรับ 2 ท่าน   จำนวน 15 ห้อง

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในที่พัก

กิจกรรมฟรีในบริเวณที่พัก

ราคา

สำรองที่พักและโอนเงิน

 • 1.ห้องน้ำในตัว

 • 2.เครื่องทำน้ำอุ่น

 • 3.เครื่องปรับอากาศ

 • 4.โทรทัศน์

 • 5.ตู้เย็น

 • 1. เที่ยวชมสวนสัตวกลางวัน

 • 2. เที่ยวชมสวนสัตว์กลางคืน ในซาฟารี

 • 3. รับประทานอาหารเช้า

 • จ-พฤ 1,600 บาท

 • ศ-อา และวันหยุด 1,900 บาท

 • ชื่อบัญชี นายวงศภัค ปาลธนนันทกุล ธนาคารกรุงไทย

 • สาขาบางพระ ประเภท ออมทรัพย์

 • เลชที่บัญชี 985-0-84243-1

 • Tel : 038-318-444 ต่อ 750

 • FAX : 038-319-400

 • E-mail : kk_teepak@hotmail.com

 

ห้องสำหรับ 14 ท่าน

 

 
 

สำหรับ 14 ท่าน   จำนวน 4 ห้อง

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในที่พัก

กิจกรรมฟรีในบริเวณที่พัก

ราคา

สำรองที่พักและโอนเงิน

 • 1.ห้องน้ำแยกตัวอาคาร

 • 2.เครื่องปรับอากาศ

 • 1. เที่ยวชมสวนสัตวกลางวัน

 • 2. เที่ยวชมสวนสัตว์กลางคืน ในซาฟารี

 • 3. รับประทานอาหารเช้า

 • จ-อา ห้อง 14 ท่าน 5,600 บาท

 • ห้อง 12 ท่าน 4,800 บาท

 • ห้อง 10 ท่าน 4,000 บาท

 • ชื่อบัญชี นายวงศภัค ปาลธนนันทกุล ธนาคารกรุงไทย

 • สาขาบางพระ ประเภท ออมทรัพย์

 • เลชที่บัญชี 985-0-84243-1

 • Tel : 038-318-444 ต่อ 750

 • FAX : 038-319-400

 • E-mail : kk_teepak@hotmail.com

 

ห้องประชุมเล็ก

 

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในที่พัก

กิจกรรมฟรีในบริเวณที่พัก

ราคา

สำรองที่พักและโอนเงิน

 • 1.โต๊ะ เก้าอี้

 • 2.เครื่องเสียง

 • 3.เครื่องปรับอากาศ

 • -
 • จ-อา ชั่วโมงละ 300 บาท

 • ชื่อบัญชี นายวงศภัค ปาลธนนันทกุล ธนาคารกรุงไทย

 • สาขาบางพระ ประเภท ออมทรัพย์

 • เลชที่บัญชี 985-0-84243-1

 • Tel : 038-318-444 ต่อ 750

 • FAX : 038-319-400

 • E-mail : kk_teepak@hotmail.com

 

ห้องประชุมใหญ่

 

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในที่พัก

กิจกรรมฟรีในบริเวณที่พัก

ราคา

สำรองที่พักและโอนเงิน

 • 1.โต๊ะ เก้าอี้

 • 2.เครื่องเสียง

 • 3.เครื่องปรับอากาศ

 • -
 • จ-อา ชั่วโมงละ 800 บาท

 • ชื่อบัญชี นายวงศภัค ปาลธนนันทกุล ธนาคารกรุงไทย

 • สาขาบางพระ ประเภท ออมทรัพย์

 • เลชที่บัญชี 985-0-84243-1

 • Tel : 038-318-444 ต่อ 750

 • FAX : 038-319-400

 • E-mail : kk_teepak@hotmail.com