สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรี ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงใหม่(นกฟลามิงโก้)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาเลขที่ 7/2561 click
ขอบเขตงาน click