สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปุงคอกกักหมีขอ หมีหมา หมีควาย ลิงแสม ลิงกัง ลิงเสน (95 กรง)ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddimg)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเลขที่ 4/2561 click
ขอบเขตงาน click