สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 3 ล้อเครืี่องยนต์เบนซิน ปริมาตรกระบอกสูบ 150 ซีซี พร้อมกระบะะ จำนวน 4 คันเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสอบราคา ซื้อเครื่องอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์ จำนวน 1 เครื่อง click