สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศร่าง ประกวดราคาซ์้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 click
คุณลักษณะ click
ราคากลาง แบบ บก 06 click