สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล 6 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างประกวศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล 6 หัวตรวจ click
รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) click