สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศ ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาจุดแรกรับนักท่องเที่ยว (Welcome Center) ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศประกาดราคา และร่างเอกสารประกวด click
ขอบเขตของงาน click