สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศ เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหารปรุงสดและเครื่องดื่มบริเวณส่วนแสดงแอฟริกา ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ข้อกำหนดเงื่อนไข (TOR) จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ click