สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่าง ประกาศสวนสัตว์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 1 คันเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่าง ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ click
ร่าง รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) click