สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่าง ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 1 คัน click
ร่าง รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ click