สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข(TOR)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆฯเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆฯ click