สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีประกาศร่างประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ทยในการฝึกความสา่มารถของสัตคว์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวประกาศร่างประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายในการฝึกความสามารถของสัตว์ click