นกเอี้ยงหัวสีทอง/Golden-crested Myna (Ampeliceps coronatus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ลักษณะ ขณะบินคล้ายนกขุนทอง แต่ตัวเล็กกว่า ตัวผู้ หัวและคอเหลืองสด หนังรอบตาเหลืองส้ม ขนลำตัวดำ ปีกมีแถบเหลือง ตัวเมีย หน้าผากและคอแถบเหลืองเล็ก นกวัยอ่อน ขนลำตัวน้ำตาล หัวตาและคอขาวแกมเหลือง

ถิ่นอาศัย :

ป่าดิบ ป่าโปร่ง ที่ราบถึงความสูง 800 เมตร เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อย

พฤติกรรม :

เสียงร้อง แหลมสูง

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560