นกเอี้ยงหงอน (นกเอี้ยงดำ)/White-vented Myna (Acridotheres grandis)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ขนลำตัวดำ ตาน้ำตาลแดงเข้มเกือบดำ ปากเหลือง หน้าผากมีหงอนยาวเด่นชัด ปีกมีแถบขาวเห็นเป็นวงใหญ่ขณะบิน ก้นขาว แข้งและตีนเหลือง นกวัยอ่อน หงอนสั้น ขนลำตัวแกมน้ำตาล

ถิ่นอาศัย :

พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เปิดโล่งใกล้ชุมชนเมือง เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยมาก

พฤติกรรม :

เสียงร้อง คล้ายคลึงกับนกเอี้ยงสาริกา

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560