นกปรอดลาย/Striated Bulbul (Pycnonotus striatus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ลักษณะ แถบตาดำหน้าผาก หน้า และคอถึงอกตอนบนมีลายเหลืองซีดสีเหลืองกระจายชัดเจน หัวและลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมเขียว ปีกเขียวไพลแกมเหลือง ก้นเหลือง ท้องสีน้ำตาล่อน

ถิ่นอาศัย :

ป่าโปร่ง ชายป่า นกประจำถิ่น พบบ่อย

พฤติกรรม :

เสียงร้อง “วีก-วิ๊ก-อี-วิ๊ก” ค่อนข้างแหบ

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560