นกปรอดเหลืองหัวจุก/Black-crested Bulbul (Pycnonotus melanicterus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

หัวดำมีหงอนยาว ตาขาว ขนลำตัวบนขาวแกมน้ำตาล ลำตัวด้านล่างเหลือง หางเหลืองปลายแกมดำ ชนิดย่อย johnsoni มีคอสีแดง พบในภาคกลาง และตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และตะวันออก

ถิ่นอาศัย :

ป่าละเมาะ ที่ราบถึงความสูง 2,565 เมตร นกประจำถิ่นพบบ่อย

พฤติกรรม :

เสียงร้อง สั้น แหลมเร็ว “วิด-วิด-ตี้-วิด”

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560