นกปรอดสวน/Streak-eared Bulbul (Pycnonotus blanfordi)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ขนคลุมหูมีสีขาวแกมเทาชัดเจน ตาสีเทา ขนลำตัว หลังและปีกสีน้ำตาล คอสีอ่อน ก้นสีน้ำตาลอ่อนแกมเหลือง

ถิ่นอาศัย :

ป่าโปร่ง สวนผลไม้ พื้นที่เกษตรกรรมต่างๆ สวนสาธารณะ และใกล้ชุมชน ที่ราบถึงความสูง 915 เมตร นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก

พฤติกรรม :

เสียงร้อง “กรอด-กรอด”

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560