นกปรอดหัวสีเขม่า/Sooty-headed Bulbul (Pycnonotus aurigaster)

สิ่งที่น่าสนใจ :

หัวด้านบนดำมีหงอนสั้นเป็นสัน แก้มและคางเทาแกมขาว ลำตัวด้านบนน้ำตาลแกมเทา ลำตัวด้านล่างเทา ตะโพกขาวเป็นจุดเด่นขณะบิน มีภาวะขนสองแบบคือก้นแดงและก้นเหลือง หรือบางตัวอาจเป็นสีส้ม

ถิ่นอาศัย :

ชายป่า พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เปิดโล่ง ที่ราบถึงความสูง 1,830 เมตร นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก

พฤติกรรม :

เสียงร้อง แหบแห้ง “แอ่-แอ่ด” และ “วิ-วิ-วี่-วี่” คล้ายบ่นหรือคุยตลอดเวลา

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560