นกเลิฟเบิร์ด/Lovebird (Agapornis spp.)

สิ่งที่น่าสนใจ :

นกเลิฟเบิร์ดเป็นนกที่มีสีสันสดใสและมีเสียงก้องกังวานและนี่คือเหตุผลที่ทำให้ มีนักสะสมนกป่าขนาดเล็กชนิดนี้เพื่อการค้าจำนวนมาก นกชนิดนี้มีลำตัวสีเขียวเข้ม และมีหางและปีกสีฟ้า ลำคอมีสีเหลือง และอกส่วนบนมีสีแดงอมส้มเหมือนสีของใบหน้า ส่วนหัวมีสีเขียวมะกอกเข้ม ดวงตามีลักษณะโดดเด่นจากรอยแต้มรอบดวงตาเป็นวงแหวนสีขาว และมีปากสีแดง ชื่อของนกชนิดนี้มาจากความสัมพันธ์ทางความรักที่มั่นคง ทั้งตัวผู้และตัวเมียจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันตลอดเวลา และเลียขนกัน และกัน

ถิ่นอาศัย :

นกเลิฟเบิร์ดมักจะอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าทั่วไป และทุ่งหญ้าสาวันนาที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่ กระจัดกระจาย แต่อาจจะพบนกชนิดนี้ได้ในป่าที่มีต้นเบาบับขึ้นอยู่ และมักจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,100 -2,000 เมตร และมักจะพบในบริเวณใกล้แม่น้ำโดยเฉพาะในฤดูร้อน

อาหาร :

เรามักจะเห็นนกเลิฟเบิร์ดอยู่ในฝูงขนาดเล็กแต่ในพื้นที่เกษตรกรรมมักจะมีฝูงนกเลิฟเบิร์ดขนาดใหญ่ที่มีมากกว่า 100 ตัวซึ่งมีการสะสมอาหารประเภทธัญพืช และสัตว์ชนิดนี้มักจะมองหาธัญพืชที่สุกแล้วโดยเฉพาะข้าวฟ่าง และข้าวโพด รวมไปถึง เมล็ดพืช ผลเบอร์รี่ที่ร่วงลงมา และผลไม้ตามพื้นดินและสัตว์ชนิดนี้จะปกป้องผลไม้เหล่านี้ในระยะเวลาสั้นๆโดยใช้พุ่มไม้ที่มีหนาม

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List 2007).

วัยเจริญพันธุ์ :

นกเลิฟเบิร์ดมีการผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมโดยมีการสร้างรังในโพรงต้นไม้ หรือโคนของใบปาล์ม และนกชนิดนี้จะมีการคัดเลือกรังที่มีขนาดใหญ่ซึ่งสร้างจากกิ่งไม้ และเปลือกไม้ ภายในรังสามารถบรรจุไข่ 3-8 ใบแต่ส่วนใหญ่จะสามารถบรรจุไข่ 5 หรือ 6 ใบ

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560