นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า/Blue-winged Leafbird (Chloropsis cochinchinensis)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ตัวผู้ ขนลำตัวเขียว หน้าและคางดำ มีแถบหนวดฟ้าแกมม่วง หน้าผาก ข้างคอ และอกตอนบนเหลืองไล่ระดับเป็นเขียว ตัวเมีย สีฟ้าที่ปีก และหางจางกว่าตัวผู้ คล้ายนกเขียวก้านตองเล็กตัวเมีย แต่หัวและคอแซมสีเหลือง

ถิ่นอาศัย :

ป่าดิบ ป่าโปร่ง ชายป่า ที่ราบถึงความสูง 1,500 เมตร เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อย

พฤติกรรม :

เสียงร้อง ร้องได้เป็นท่วงทำนองเพลง

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560