นกเขียวก้านตองใหญ่/Greater Green Leafbird (Chloropsis sonnerati)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ตัวผู้ ปากหนา ขนลำตัวเขียวสด หน้าและคอดำ แถบหนวดสีฟ้าแกมม่วงพื้นดำ ตัวเมีย ไม่มีสีดำบริเวณหน้า รอบตา คาง และคอเหลืองอ่อน แถบหนวดไม่ชัดเจน นกวัยอ่อน คล้ายนกตัวเมีย แถมมุมปกเหลือง

ถิ่นอาศัย :

ป่าดิบส่วนใหญ่ในที่ราบ แต่ก็พบได้ถึงความสูง 900 เมตร เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อย หรือค่อนข้างบ่อยในบางพื้นที่

พฤติกรรม :

“วี่-วิด” และเสียงเป็นทำนองเพลง

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560