นกเลสเซอร์เบิร์ดออฟพาราไดซ์/Lesser Bird-of-paradise (Paradisaea minor)

สิ่งที่น่าสนใจ :

นกเลสเซอร์เบิร์ดออฟพาราไดซ์ซึ่งเป็นตัวผู้ที่โตเต็มที่นั้นจะมีหัวและหลังสีเหลือง มีลำคอ สีเขียวเหลือบ ลำตัวและปีกมีสีน้ำตาล ตัวเมียที่โตเต็มที่นั้นมีหัวสีน้ำตาลเข้ม มีขนบนหัวส่วนบนสีเหลือง และมีแถบสีเหลืองส่วนน้อยซ่อนอยู่ภายในส่วนหัวและลำตัว ขนด้านข้างลำตัวมีลักษณะเป็นพู่บางๆ สีเหลือง และขนบริเวณหางที่มีลักษณะยาวเป็นพู่มีสีจางลงเป็นสีน้ำตาลอ่อนตัวเมียที่โตเต็มที่มีขนบนหัวสีน้ำตาลเข้ม หัวส่วนบนและแผงคอมีลักษณะเป็นพู่สีเหลือง ลำตัวส่วนบนเป็นสีน้ำตาลเข้มปานกลางถึงสีน้ำตาลเข้มมากและท้องมีสีขาว

ถิ่นอาศัย :

อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี พื้นที่ราบและป่าหุบเขา ป่าชายเลน และตามชายป่าที่ถูกฟื้นฟูแล้ว

อาหาร :

ส่วนใหญ่จะกินผลไม้ รวมทั้ง แมลงทุกชนิด

สถานภาพปัจจุบัน :

จัดให้อยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (LC = Least Concern ) ตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ฤดูกาลผสมพันธุ์ช่วงเดือน กรกฎาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ตัวเมียจะเป็นผู้สร้างรังอยู่ตัวเดียว ฟักไข่ครั้งละ 12 ฟอง สร้างรังตามกิ่งไม้ และรังของมันค่อนข้างใหญ่ ลักษณะเหมือนถ้วย

ขนาดและน้ำหนัก :

ความยาวของลำตัวคือ 32 เซนติเมตร ซึ่งจะไม่นับบริเวณพู่ตรงส่วนกลางของหาง ตัวผู้มีน้ำหนัก 183-300 กรัม ตัวเมียมีน้ำหนัก 140-210 กรัม

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560