นกหกเล็กปากดำ/Blue-crowned Hanging Parrot (Loriculus galgulus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

นกหกเล็กปากดำตัวผู้และตัวเมียมี ลักษณะแตกต่างกัน ตัวผู้มีสีขนที่ลำตัวด้านบนเป็นสีเขียวสด ด้านล่างมีสีอ่อนกว่าและมีสีเหลืองปน บนกลางหัวมีสีดำแกมน้ำเงิน บริเวณอกมีแถบสีแดง บนหลังมีแถบสีเหลือง ปากสีดำ ตัวเมียมีลักษณะแตกต่างจากตัวผู้คือบนกลางหัวไม่มีสีดำ อกไม่มีแถบสีแดง บนหลังไม่มีสีเหลือง ตัวผู้จึงดูสวยงามกว่าตัวเมีย

ถิ่นอาศัย :

พบในทวีปเอเชียแถบสุมาตรา บอร์เนียว มาเลเซีย และในประเทศไทยพบเฉพาะทางภาคใต้เท่านั้น

พฤติกรรม :

ชอบอาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง แหล่งเพาะปลูกตามสวน มักหากินรวมกันเป็นฝูงใหญ่ และเกาะอยู่บนต้นไม้ที่ออกดอกออกผล ไม่ค่อยชอบบินแต่มักใช้ปากช่วยจับกิ่งไม้ไต่ไปตามต้นไม้ เวลานอนจะห้อยหัวลงโดยใช้ขาเกาะกับกิ่งไม้

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

นกหกเล็กปากดำผสมพันธุ์กันในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม ทำรังอยู่ตามโพรงไม้ และวางไข่ครั้งละ 3 ฟอง

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560