พญาแร้ง/Red-headed Vulture (Sarcogyps calvus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

พญาแร้งเป็นนกขนาดใหญ่ ขนาดลำตัวประมาณ 80 เซนติเมตร เมื่อโตเต็มที่หัว คอ และเท้ามีสีแดง ขนตามลำตัวสีดำ ขนที่หน้าอกและโคนขามีสีขาว ที่คอมีสีขาวขึ้นโดยรอบมองดูคล้ายสวมพวงมาลัย ตัวที่ยังไม่โตเต็มที่ ขนบริเวณหัวและอกมีสีขาว ปีกสีน้ำตาล ลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันระหว่างเพศผู้และเพศเมีย คือ เพศผู้ม่านตาสีเหลือง ส่วนเพศเมียจะมีม่านตาสีดำไปจนถึงสีแดงหม่น

ถิ่นอาศัย :

พบในทวีปเอเชียแถบประเทศอินเดีย จีน พม่า อินโดจีน ปัจจุบันประชากรพญาแร้งในธรรมชาติของไทยได้สูญพันธุ์ไปแล้ว และองค์การสวนสัตว์มีความพยายามที่จะนำประชากรพญาแร้งกลับสู่ป่าธรรมชาติอีกคร้งหนึ่ง

อาหาร :

พญาแร้งชอบกินซากสัตว์เน่าตายตามพื้นดิน โดยร่อนบินหาเหยื่อกลางอากาศ เมื่อพบจึงบินลงมาจิกกิน

พฤติกรรม :

ไม่ค่อยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ หากินอยู่ตามที่โล่งแจ้ง โดยบินร่อนเป็นวงกลมบนท้องฟ้าระดับสูง มีสายตาไว สามารถร่อนกลางอากาศอยู่นานนับชั่วโมง โดยไม่ต้องกระพือปีกเลย

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Accipitriformes

FAMILY : Accipitridae

GENUS : Sarcogyps

SPECIES : Sarcogyps calvus

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สัตว์ป่าคุ้มครอง

วัยเจริญพันธุ์ :

พญาแร้งผสมพันธุ์ในช่วงเดือนธันวาคม-เมษายน ทำรังด้วยกิ่งไม้ขัดสานกันอย่างไม่เป็นระเบียบ แล้วใช้ใบไม้รองพื้น มักทำรังอยู่บนต้นไม้ใหญ่ใกล้หมู่บ้าน วางไข่ครั้งละ 1 ฟอง ทั้งตัวผู้และตัวเมียต่างช่วยกันฟักไข่ และใช้รังเดิมวางไข่ในปีถัดไปด้วย

ขนาดและน้ำหนัก :

ขนาดลำตัวประมาณ 80 เซนติเมตร

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560