ตะพาบม่านลาย/Striped Narrow-headed Softshell Turtle, Asian Narrow-headed Softshell Turtle (Chitra chitra )

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นตะพาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก กระดองแบนเรียบสีครีมหรือสีเนื้อ มีลายสวยสีน้ำตาลหัวเล็ก คอยาว สามารถยืดคอออกมาได้ยาว มือและเท้าเป็นแผ่น มีเล็บใหญ่แข็งแรง

ถิ่นอาศัย :

พบในอินเดีย พม่า ปากีสถาน สำหรับเมืองไทยพบที่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรี และแม่น้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรี

อาหาร :

ตะพาบม่านลายเป็นพวกซุ่มดักกินเหยื่อ ชอบกินกบ เขียด ปู กุ้ง ปลา

พฤติกรรม :

เนื่องจากเป็นตะพาบที่มีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักตัวมาก การเดินบนบกทำได้ลำบาก ตะพาบชนิดนี้จึงใช้ชีวิตเกือบทั้งหมดในน้ำ จะขึ้นบกเฉพาะเมื่อต้องการออกไข่ ชอบอยู่ตามลำธารน้ำไหลที่พื้นเป็นทราย

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ชอบวางไข่บนตลิ่งที่เป็นทราย หรืดโคลนที่มีหญ้าสดๆเท่านั้น ออกไข่ครั้งละ 60-110 ฟอง ใช้เวลา 65 วันในการฟักตัว

ขนาดและน้ำหนัก :

กระดองยาวเมตรเศษ หนัก 100 -120 กิโลกรัม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560