นกเค้าป่าสีน้ำตาล/Brown Wood-Owl (Strix leptogrammica)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลเข้ม บริเวณหน้ามีรูปวงกลมสีน้ำตาลแกมแดง เหนือดวงตามีแถบสีขาว บริเวณปีกและหางมีลายขีดสีน้ำตาลจาง

ถิ่นอาศัย :

พบในอินเดีย จีน ไหหลำ ไต้หวัน ซูดาน พม่า มาเลเซีย เวียดนาม ตังเกี๋ย และลาว สำหรับประเทศไทยมีทางภาคเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อาหาร :

อาหารได้แก่ นกขนาดเล็ก สัตว์เลื้อยคลานชนิดต่างๆ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดเล็ก

พฤติกรรม :

ชอบอาศัยตามป่าดงดิบและป่าผสมผลัดใบ มักออกหากินตามลำพังตัวเดียว

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

วัยเจริญพันธุ์ :

นกเค้าป่าสีน้ำตาลจับคู่ผสมพันธุ์ช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ถึงพฤษภาคม โดยทำรังตามหน้าผา ในถ้ำหรือโพรงไม้ วางไข่ครั้งละ 2 ฟอง

ขนาดและน้ำหนัก :

นกเค้าป่าสีน้ำตาล จัดเป็นนกเค้าขนาดใหญ่ ขนาดลำตัวประมาณ 55 เซติเมตร

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560