นกเขียวคราม/Asian Fairy-bluebird (Irena puella)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะไม่เหมือนกัน ตัวผู้มีขนบริเวณหลังและบนหัวสีฟ้าสด ด้านล่างปลายปีกและหางมีสีดำ ส่วนตัวเมียมีสีฟ้าหม่น ขนหางและปลายปีกมีสีค่อนข้างดำ ทั้งสองเพศมีตาสีแดงชัดเจน

ถิ่นอาศัย :

พบในทวีปเอเชียแถบประเทศอินเดีย จีน อินโดจีน มาเลเซีย และประเทศไทยพบอยู่ทั่วทุกภาค แต่จะพบมากทางภาคเหนือของประเทศไทย

อาหาร :

นกเขียวครามชอบกินผลไม้ต่าง ๆ เป็นอาหาร

พฤติกรรม :

ชอบอยู่ตามลำพังเพียงตัวเดียว หรืออาจอยู่เป็นคู่ในฤดูผสมพันธุ์ มักส่งเสียงร้องและบินไปมาเสมอ

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

นกเขียวครามผสมพันธุ์ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ทำรังอยู่บนต้นไม้สูงด้วยกิ่งไม้เล็ก ๆรากไม้และใบหญ้า วางไข่ครั้งละ 2 ฟอง

ขนาดและน้ำหนัก :

นกเขียวครามมีขนาดลำตัวประมาณ 25 เซนติเมตร

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560