ค่างห้าสี/Red-shanked Douc Langur (Pygathrix nemaeus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ค่างห้าสีเป็นค่างที่มีสีสะดุดตามาก จัดเป็นค่างที่สวยงามที่สุดในโลก ตามตัวมีสีตัดกันถึง 5 สี ตัวและหัวมีสีเทา แต่ตรงหน้าผากมีสีเทาดำออกแดง หนวดเคราสีขาว หางและก้นสีขาว ผิวหน้าเหลือง

ถิ่นอาศัย :

พบในประเทศลาว เวียดนามเหนือ

อาหาร :

กินใบไม้ ยอดไม้เหมือนค่างทั่วไป

พฤติกรรม :

ค่างห้าสีนิสัยเงียบขรึม ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ค่างห้าสีมีการสืบพันธุ์ไม่แน่นอน ตั้งท้องประมาณ 196 วัน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560